ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 67
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 307 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
• วิชาความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development :HRD)
*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
• วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
*การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร
*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย
*แนวข้อสอบเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ
*ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
*แนวข้อสอบจริงในสนามสอบ
• วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.