ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
*การวิเคราะห์นโยบาย
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
*การบริหารแผนงานและโครงการ
*การวิเคราะห์โครงการ
*การติดตามและประเมินผลโครงการ
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์
*การจัดทำยุทธศาสตร์
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย ประมวล แผนงานโครงการ งบประมาณ
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
*การประสานงาน
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.