ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 67
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
• วิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
• วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย
*แนวข้อสอบเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ
*ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
• วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.