ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) กรมชลประทาน ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) กรมชลประทาน ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 308 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
*พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ.2530
*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 53 พ.ศ. 2564

*ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
*การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
*การบริหารความเสี่ยง
*การควบคุมภายใน
*ความรู้ด้านพัสดุ
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ
*การติดตามและประเมินผล
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.