ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) กรมชลประทาน ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) กรมชลประทาน ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 292 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
*พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ.2530
*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
*ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
*การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
*ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 53 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.