ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบผู้บังคับหมู่ สายงานตรวจคนเข้าเมือง (อก.1) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ปี 67 BB-403

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบผู้บังคับหมู่ สายงานตรวจคนเข้าเมือง (อก.1) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ปี 67 BB-403
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 308 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน)
*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.
*วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.
• ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (120 คะแนน)
*พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
*กฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2566
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
*แนวข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)
*แนวข้อสอบไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)
*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )
*แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.