ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ปี 67

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 277 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถิติ พ.ศ.2550
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
*การสุ่มตัวอย่าง (sampling)
*การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
*การประมวลผลข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน
*แนวข้อสอบความรู้ด้านสถิติ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบความรู้ด้านสถิติ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบความรู้ด้านสถิติ ชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.