ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 285 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
*การพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
*ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ
*การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
*หลักการพัฒนาชุมชน หลักการมีส่วนร่วม
*การสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน
*การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.