ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการทั่วไป) กรมควบคุมโรค ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการทั่วไป) กรมควบคุมโรค ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 299 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
*ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข)
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)
*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2561-2580) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร์
*หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ
*การบริหารแผนงานและโครงการ
*การจัดทำยุทธศาสตร์
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์
*ความรู้ด้านการนิเทศงานและการติดตามและประเมินผล
*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ
*การบริหารความเสี่ยง
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.