ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ
*ความรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
*ความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม
*ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ
*แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.