ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่สหกรณ์) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่สหกรณ์) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 317 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม
*ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
*ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบงานธุรการ
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
*แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.