ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 324 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
++กฎหมายที่กรมวิชาเกษตรรับผิดชอบ
*พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2550
*พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
*พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
*พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542
*ความรู้เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย
*ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย
*วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.