ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตร (พนักงานราชการทั่วไป) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตร (พนักงานราชการทั่วไป) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 311 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.3/8188 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
*หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.3/ว 23218 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

*พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
*พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
*พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
*พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
*ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะชำ
*การขยายพันธุ์พืช
*ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช
*การปรับปรุงบำรุงดิน
*การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
*การตกแต่งปรับภูมิทัศน์
*แนวข้อสอบการเกษตร ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบการเกษตร ชุดที่ 2.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.