ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการทั่วไป) กรมธนารักษ์ ปี 67

255.00 ฿299.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการทั่วไป) กรมธนารักษ์ ปี 67
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 329 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
*แผนการปฏิรูปประเทศ
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)
*ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
*ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมธนารักษ์
++แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
* Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
* Environment Social and Governance (ESG) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน
*BCG
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
*ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น
*ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ ระบบการเงิน การคลัง
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ
*การติดตามและประเมินผล
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.