ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบผู้ตรวจสอบภายใน 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 67

247.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบผู้ตรวจสอบภายใน 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 332 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
++วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ
*ความสำคัญของการท่องเที่ยว
*กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
*การพัฒนาการท่องเที่ยว
*การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
*การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว
*การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
*ความรู้เกี่ยวระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ
*การบริหารความเสี่ยง
*การกำกับดูแลกิจการที่ดี
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการเงินและบัญชี
*แนวข้อสอบการพัสดุ
*แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.