ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับย่อ)
*ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0
*ความรู้เกี่ยวกับคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา (ปี 2567)
*การจัดทำแผนงาน โครงการ
*การจัดทำยุทธศาสตร์
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์
*การติดตามและประเมินผล
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
*การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
*มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
*ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
*ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.