ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 301 หน้า
สารบัญ
• ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปรนัย 100 คะแนน
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาสังคม
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.
• ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปรนัย 100 คะแนน
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
*พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
*พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
*ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2561
*ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562
*ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.2563

*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
*การพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์
*แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.