ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ ปี 67

255.00 ฿299.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ ปี 67

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 353 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
*พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559
*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ พ.ศ. 2560
*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. 2560
*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ พ.ศ. 2560
*ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจมีคำสั่ง พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

*พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565

*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
*ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
*ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์
*แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
*แนวข้อสอบความรู้ด้านจิตวิทยา
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานสังคมสงเคราะห์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.