ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-411

247.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-411
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 336 หน้า
สารบัญ
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
*แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 – 2570
*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
*การจัดและปรุงปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร
*การวางแผนกำลังคน
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง
*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร
*การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร
*สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
*การดำเนินการทางวินัย ระบบพิทักษ์คุณธรรม
*การออกจากราชการ
*การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM)
*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

E-book Download    รายละเอียดสินค้าจัดส่งทางอีเมล

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.