ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-422

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-422
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 333 หน้า
สารบัญ
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
*ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์
*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
*ความรู้ด้านการบริหาร
*การติดตามและประเมินผล
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)
*ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)
*แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567
*แนวข้อสอบการเงิน การคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบการเงิน การคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบการวางแผนและการวิเคราะห์
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.