ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 กรมการพัฒนาชุมชน ปี 67 BB-435

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 กรมการพัฒนาชุมชน ปี 67 BB-435
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 280 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
*แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
*นโยบายกระทรวงมหาดไทย
*โครงการ/กิจกรรมสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
*ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
*ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชน
*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน
*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
*บทบาทของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสพ.)
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งภายใต้โครงการประชารัฐ
*แนวข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
*แนวข้อสอบ อสพ.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.