ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างโยธา) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างโยธา) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3พ.ศ.2562
*กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555
*กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554
*กฎ ก.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2557
*ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555
*ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2557
*ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
• ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562
*กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
*ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
*การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง
*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
*ความรู้ทางด้านการทดสอบคุณภาพวัสดุ
*แนวข้อสอบการสำรวจ
*แนวข้อสอบงานเขียนแบบออกแบบ
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
*แนวข้อสอบช่างโยธา
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.