ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

BC-5932 คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

Original price was: 250.00 ฿.Current price is: 225.00 ฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา แผน และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-5932  คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

ประกอบด้วยเนื้อหา แผนพัฒนา และข้อสอบ
*  ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  โครงสร้างหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน
*  บทบาท  ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน
*  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*  นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน
*  ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตร
*  แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
*  การพัฒนาที่ดิน
*  การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ
*  การอนุรักษ์ดินและน้ำ
*  การจัดการดิน
*  การปรับปรุงบำรุงดิน
*  การวางแผนการใช้ที่ดิน
*  ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
*  การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
–  รวมแนวข้อสอบนักวิชาการเกตร

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.