ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ BC-4683

280.00 ฿

รหัสสินค้า: BC-4683 คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: , , ,

คำอธิบาย

แชร์

BC-4683 นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

 

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกอบด้วย

♥ พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558
– เจาะข้อสอบ 82 ข้อ

♥ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 242 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
– เจาะข้อสอบ

♥ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
– เจาะข้อสอบ

♥ ระเบียบสำนักนายกรัฐฒนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทสงละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
* เจาะข้อสอบ

♥ เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2533 122 ข้อ

♥ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถุิ่น พ.ศ. 2547
– เจาะข้อสอบ

การดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– เจาะข้อสอบ


ราคา 280 บาท


จัดทำโดย ………….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.