loader-image

แนวข้อสอบท้องถิ่น นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ BC-4683

280.00 ฿

รหัสสินค้า: BC-4683 คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-4683 นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

 

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกอบด้วย

♥ พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558
– เจาะข้อสอบ 82 ข้อ

♥ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 242 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
– เจาะข้อสอบ

♥ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
– เจาะข้อสอบ

♥ ระเบียบสำนักนายกรัฐฒนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทสงละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
* เจาะข้อสอบ

♥ เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2533 122 ข้อ

♥ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถุิ่น พ.ศ. 2547
– เจาะข้อสอบ

การดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– เจาะข้อสอบ


ราคา 280 บาท


จัดทำโดย ………….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.