ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6229 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมคุมประพฤติ

260.00 ฿

ประกอบด้วยพรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-6229  คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมคุมประพฤติ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 •  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่่กรมคุมประพฤติ
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  –  เจาะข้อสอบ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  –  เจาะข้อสอบ
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  –  เจาะข้อสอบ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ำ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2548
  –  เจาะข้อสอบสองชุด
 • เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
  –  เจาะข้อสอบ
Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.