ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

BC-6489 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน

Original price was: 250.00 ฿.Current price is: 225.00 ฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบในการออกสอบของราชการ

คำอธิบาย

แชร์

ฺฺBC-6489  คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

* ประวัติกรมชลประทาน อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง ยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล

* กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
* การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :
PMQA        

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546                      
Ÿเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ชุดที่ 1    

–   Ÿเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ชุดที่ 2   

Ÿเจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1                   

      –   Ÿเจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2                   

      –   Ÿเจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.