ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6533 คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. ใหม่ล่าสุด 59

280.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6533  คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม.  ใหม่ล่าสุด 59

ประกอบด้วยเนื้อหาใหม่ล่าสุด ธ.ค. 59 นี้พร้อมเจาะข้อสอบ

* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

            –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
* พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
– 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ                  พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๒)

            พ.ศ. ๒๕๓๙
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนพ.ศ. ๒๕๕๕

เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔  *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘

            – เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๘

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗

              –เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗
*
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

                –เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙


Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.