loader-image

BC-6533 คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. ใหม่ล่าสุด 59

280.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6533  คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม.  ใหม่ล่าสุด 59

ประกอบด้วยเนื้อหาใหม่ล่าสุด ธ.ค. 59 นี้พร้อมเจาะข้อสอบ

* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

            –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
* พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
– 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ                  พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๒)

            พ.ศ. ๒๕๓๙
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนพ.ศ. ๒๕๕๕

เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔  *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘

            – เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๘

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗

              –เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗
*
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

                –เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙


Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.