loader-image

BC-7004 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล กรมการพัฒนาชุมชน

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-7004  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล กรมการพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

*ความหมายของการพัฒนาชุมชน  วิธีการพัฒนาชุมชน

*บทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558                                                                                         

     –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558  

* ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพ.ศ. 2559

*การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548

      –    เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1

      – เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 2

      –    เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 3

      –   เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 4

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

      –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

      –   เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

      –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

     –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

     –เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและสถานการณ์ปัจจุบัน


Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.