ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7004 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล กรมการพัฒนาชุมชน

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-7004  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล กรมการพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

*ความหมายของการพัฒนาชุมชน  วิธีการพัฒนาชุมชน

*บทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558                                                                                         

     –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558  

* ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพ.ศ. 2559

*การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548

      –    เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1

      – เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 2

      –    เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 3

      –   เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 4

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

      –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

      –   เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

      –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

     –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

     –เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและสถานการณ์ปัจจุบัน


Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.