ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7219 คู่มือสอบความรอบรู้ ครูผู้ช่วย กศจ. ออกใหม่ปี 2560

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7219 คู่มือสอบความรอบรู้ ครูผู้ช่วย กศจ. ออกใหม่ปี 2560 

ประกอบด้วย

* เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน     

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

*วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

– เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

*พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

– แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

*พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– วิชาภาษาอังกฤษ เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.