ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC- 6106 คู่มือเตรียมสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

320.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบทุกเรื่อง

รหัสสินค้า: นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
นักเรียนนายร้อย
ตำรวจหญิง

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ภายในเล่มเจาะแนวข้อสอบ ครบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ ใหม่พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

1 วิชาภาษาไทย
– เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 1
– เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 2
– เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 3
– เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 4
– เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 5
– เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 6
– เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 7

2. วิชาวิทยาศาสตร์
– เจาะแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ รวม 164 ข้อ พร้อมคำอธิบาย

3 วิชาคณิตศาสตร์
– เจาะเนื้อหาเรื่องเซต
– เจาะเนื้อหาตรรกศาสตร์
– เจาะเนื้อหาระบบจำนวนจริง
– เจาะเนื้อหาทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
– เจาะเนื้อหาเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
– เจาะเนื้อหาเรื่องฟังก์ชั่่น
– เจาะเนื้อหาเรขาตณิตวิเคราะห์
– เจาะเนื้อหาฟังก์ชั่นเอกซ์โพเน้นเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม
– เจาะเนื้อหาตรีโกณมิติและการประยุกต์
– เจาะเนื้อหาเวกเตอร์
– เจาะเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน
– เจาะเนื้อหากำหนดเชิงเส้น
– เจาะเนื้อหาความน่าจะเป็น
– เจาะเนื้อหาลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
– เจาะเนื้อหาแคลคูลัสเบื้องต้น
– เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
– เจาะเนื้อหาการแจกแจงปกติ
– เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

4 วิชาภาษาอังกฤษ
– ความสอดคล้องของประธานและกริยา
– การใช้ Verb to have
– กริยาไม่แท้
– คำคุณศัพท์ (Adjective)
– คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
– ประโยคเงื่อนไข (If และ Unless)
– การใช้ as if / as though
– การใช้ wish
– การใช้กลุ่มยกเว้น
– การใช้ Passive Construciton
– Word Choice
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
– ข้อสอบไวยากรณ์
– ข้อสอนการสนทนา (conversation)
– ข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)
– ข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง (Reading passages)
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5


จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.