ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7264 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ใหม่ปี 2560

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7264 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม ภารกิจ อำนาจหน้าที่         

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ความรู้พื้นฐานทางบัญชี

*การจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีของส่วนราชการ

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

– แนวข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.  2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

           –แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ  ที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

– เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

– เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.