ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7318 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-7318 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ อำนาจหน้าที่

– แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.