ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7400 คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกใหม่ปี 2560

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7400 คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

วิชาที่ 1. พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่

*อนามัยชุมชน

แนวข้อสอบ อนามัยชุมชน

*ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

แนวข้อสอบ ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

*การคุ้มครองผู้บริโภค

*ประชากรศาสตร์

วิชาที่ 2. วิชาชีพสาธารณสุข

*การวิจัยทางด้านสาธารณสุข

*ชีวสถิติ

*ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
               – แนวข้อสอบ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

*บริหารงานสาธารณสุข

*อนามัยสิ่งแวดล้อม

*อาชีวอนามัย

*กฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

              –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

*การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

แนวข้อสอบ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 *การส่งเสริมสุขภาพ

*สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
– เจาะแนวข้อสอบเก่าภาคสนาม                                                                                  

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.