ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4355 คู่มือ+ข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค

250.00 ฿

มีเนื้อหาการเงินและการบัญชี พร้อมเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-4355 คู่มือ+ข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี 3  การประปาส่วนภูมิภาค

ประกอบด้วยเนื้อหา และ เจาะข้อสอบ
*   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน
*  งบกำไรขาดทุน
*  รายการค้า
*  การบันทึกรายการทางบัญชี
*  ความหมายและประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น
*  รายการปรับปรุงบัญชี
*  การวางระบบบัญชี
*  การวิเคราะห์งบการเงิน
*  การจัดทำงบประมาณ
*  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
–  เจาะข้อสอบ พรบ. วิะีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แก้ไข
*  การควบคุมภายในภาคราชการ
*  ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล
–  เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน  ชุดที่ 2     –  เจาะข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน  ชุดที่ 3
–  เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน  ชุดที่ 4
–  เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน  ชุดที่ 5
–  เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน  ชุดที่ 6

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.