ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7554 คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7554 คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

           – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้

*โรคกล้าไม้ในเรือนเพาะชำ

*การดูแล บำรุงรักษากล้าไม้

*การปักชำ

*การเพาะเมล็ด

*การต่อกิ่ง

*แมลงศัตรูพืช

*การกำจัดสัตว์ศัตรูพืช

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 1.

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 2.

           –แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 3.

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 4.

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 5.

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.