ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม BC-7752

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7752 นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2551

แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ความรู้ด้านการบัญชี

ความรู้ด้านการเงิน

การจัดทำแผนงาน

การวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน และการจัดการงาน

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

เจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.