ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ใหม่ปี 2560 BC-7837

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ใหม่ปี 2560 BC-7837

สารบัญ

* ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

แนวข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

                แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

*การวิเคราะห์

*การวางแผน

*การประสานงาน

*การจัดการองค์การ

แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ

เจาะข้อสอบ ความรู้สังคม เศรษฐกิจ

*การบริหารราชการ

*ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

                – เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.


จัดทำโดย The Best Center

หนา 303 หน้า

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.