loader-image

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ใหม่ปี 2560 BC-7837

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ใหม่ปี 2560 BC-7837

สารบัญ

* ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

แนวข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

                แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

*การวิเคราะห์

*การวางแผน

*การประสานงาน

*การจัดการองค์การ

แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ

เจาะข้อสอบ ความรู้สังคม เศรษฐกิจ

*การบริหารราชการ

*ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

                – เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.


จัดทำโดย The Best Center

หนา 303 หน้า

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.