ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ (กปผ.) กรมวิชาการเกษตร ออกใหม่ปี 2560

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ (กปผ.) กรมวิชาการเกษตร ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่

*ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ

*ความรู้ในการตรวจสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.

– แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.

– แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                     

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.

– แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6.

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7.

*พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518    

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.