ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4386 เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน

280.00 ฿

BC-4386 เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

 

เจาะเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายอำนวยการ


 

ประกอบด้วย
– วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและเหตุผล
ตะลุยโจทย์ 365 ข้อ ครอบคลุมทุกเรื่องที่่ออกสอบ
พร้อมเฉลยอธิบาย 365 ทุกข้อ

วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา
ตะลุยโจทย์พร้อมคำอธิบาย 130 ข้อ

– วิชาภาษาอังกฤษ
ตะลุยโจทย์ พร้อมคำอธิบายด้านไวยากรณ์ การสนทนา คำศัพท์
และการอ่านบทความเนื้อเรื่อง


ความรู้เบื้องต้นสเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
– การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
– Social Media
– เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่่ 2) พ.ศ. 2528

– เจาะข้อสอบงานสารบรรณ

เจาะข้อสอลความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม

ราคา พิเศษ 280 บาท

จัดทำโดย………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.