ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา BC-7998

270.00 ฿

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ส่งฟรี EMS ทั่วประเทศ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอัพเดทใหม่ล่าสุด 2560

คำอธิบาย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา BC-270

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540

*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      

*การบริหารทั่วไป                                                                                                      

เจาะข้อสอบการประชาสัมพันธ์

*การวางแผน

*การวิเคราะห์

*การประเมิน

*การประสานงานและการบริการ

          เจาะข้อสอบ การวางแผน การวิเคราะห์ การประเมิน การประสานงานและการบริการ

เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

เจาะข้อสอบ การบริหารทั่วไป

 

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.