ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4614 แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 1-2 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-4614 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 1-2 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 ประกอบด้วย

ส่วนที่่ 1 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
– สายงานเจ้าหน้าที่่/พนักงานพัฒนา
– ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่่2 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
– ระบบการเมืองท้องถิ่น
– การกระจายอำนาจ
– การมีส่วนร่วม และความสำคัญทางการปกครองท้องถิ่น
– การปกครองท้องถิ่นไทย
ส่วนที่ 3 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
– การพัฒนาชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม
– ความหมาย ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
– การพัฒนาภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน
– การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 เจาะประเด็นเนื้อหาระเบียบ อบต. อบจ. เมืองพัทยา
– เจาะประเด็นสำคัญ (ถาม-ตอบ) ระเบียบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง
– เจาะประเด็นแนวข้อสอบ
 ส่วนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
– เศรษฐกิจพอเำพียง
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
– นโยบายรัฐบาล
– ประขาคมอาเซียน

 

 

ราคา 270 บาท

จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.