loader-image

BC-400 คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานปกครอง (กทม.)

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ+ ข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครอง กทม.

ในเล่มมีัี่ทั้งเนื้อหา พรบ. และเจาะแนวข้อสอบทุกเรื่อง พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด
    
    ประกอบด้วย
การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
– การทำประชามติ
– พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่่ และที่แำก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่่ 12
– ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
– พรบ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
– พรบ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
– พรบ. ทะเบียนครอบครัว
– พรบ. ชื่อบุคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข
– พรบ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
– พรบ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
– คู่มือสำหรับการติดต่อราชการของสำนักงานในหน้าที่ฝ่ายปกครอง
สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
 ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองของไทย
สรุปสาระสำคัญพรบ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พศ. 2522
– แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับความรู้การเมือง การปกครองของไทย
– แนวข้อสอล พรบ. การทะเบียนราษฎร
– แนวข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว
– แนวข้อสอบ พรบ. ชื่อบุคคล
– แนวข้อสอบ พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่่และที่แก้ไข
– แนวข้อสอบ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนุญราชอาณาจักรของไทย พ.ศ. 2550
 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.