ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8346

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8346

 

สารบัญ
-พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

-พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

-พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

-การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

-มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-มาตรฐานคุณภาพน้ำ

-มาตรฐานคุณภาพอากาศ

-กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

-การวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

-ภาวะโลกร้อน

*แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.