loader-image

BC-6519 คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กทม ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบทุกตำแหน่ง

280.00 ฿

ฺBC-6519  คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กทม ความรู้ความสามารถทั่วไป

รหัสสินค้า: ฺBC-6519 คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กทม ความรู้ความสามารถทั่วไป หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6519  คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กทม ความรู้ความสามารถทั่วไป

1.  ความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณและเหตุผล
–  การพิจารณาข้อมูลและปริมาณ (สดมภ์)
–  เงื่อนไขทางภาษา
–  เงื่อนไขสัญลักษณ์
–  อุปมา – อุปมัย
– การสรุปความหมายตรรกศาสตร์
–  อนุกรม
–  การอ่านข้อมูลจากตาราง

–  คณิตศาสตร์ทั่วไป

2 ความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านภาษาไทย
– การเรียงลำดับข้อความ
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 1
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 2
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 3
– หลักการทำข้อสอบการอ่านบทความสั้น
– การเลือกใช้คำและกลุ่มคำให้ถูกต้องตามบริบทของข้อความ
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

3 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการ กทม
4 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร พ.ศ. 2554
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7 แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น
8.  แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.  แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน
10. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11.  แนวข้อสอบ กทม. ว่าด้วยวิธีปฎิบัติงานสารบรรณ

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.