ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัด สตม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8575

299.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัด สตม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8575

 

สารบัญ
*  วิชาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

-ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน                                     1

-กราฟ 72

-ตาราง 78

-อนุกรม 80

-การสรุปความ 92

-แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์ 101

-อุปมาอุปไมย 106

-ร้อยละ 109

-สมการและอสมการ     122

-คณิตศาสตร์เหตุผล               133

*วิชาภาษาไทย

-การอ่านคำในภาษาไทย 146

-การสะกดคำ 150

-เสียงในภาษาไทย/ พยางค์  คำ กลุ่มคำ และประโยค 157

-สำนวน คำพังเพย สุภาษิต                 165

-คำพ้องรูป – พ้องเสียง / คำราชาศัพท์ 173

-โวหารภาพพจน์ 183

-โวหารการเขียน 186

-การเติมคำลงในช่องว่าง 187

-การทำความเข้าใจบทความ 192

-การเรียงลำดับข้อความ 197

-การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ 202

-แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1. 212

-แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2. 226

 

https://www.thebestcenter.com/product/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%a1-6-%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%8a/

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.