ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น update สิงหาคม 2560 BC-8582

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น update สิงหาคม 2560 BC-8582

สารบัญ

Øพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

      êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551

Øพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

      êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551

Øความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับต่างๆ

Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Øความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

Øความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโครงการ การสำรวจ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

Øการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว                                                                       

Øการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Øความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

ในรูปแบบต่างๆ

Øหลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

Øมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

      êแนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว

 

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.