ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ BC-8636

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ BC-8636

 

สารบัญ
#ประวัติหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 1

#การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 6

#ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 45

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 55

*เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         69

#พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 92

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 112

#พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 116

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 135

#การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 140

#การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 149

#สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 195

#การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 299

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1. 238

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2. 254

*เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 261

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.