ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ 2560 BC-8742

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ 2560 BC-8742

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

Øความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

Øการจัดการองค์การ

Øการประสานงาน

Øการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

êแนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1. (100 ข้อ)

êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2. (100 ข้อ)

êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3. (70 ข้อ)

êเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word

êแนวข้อสอบ Microsoft  Word

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel

êแนวข้อสอบ Microsoft  Excel

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint

êแนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint

êเจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.