loader-image

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8865

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8865

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  ค่านิยม    โครงสร้าง                                                                             

         êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

         êเจาะข้อสอบ เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

         êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา

Øความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

      ê   เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

      ê   เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

Øความรู้ด้านงานเลขานุการ

Øการประสานงาน

Øความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

      êเจาะข้อสอบ งานธุรการ

      êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ

      êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

      êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

      êแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

      êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.