loader-image

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพินิจ (ชาย) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8889

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพินิจ (ชาย) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8889

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  ค่านิยม    โครงสร้าง                                                                             

         êเจาะข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

         êเจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

         êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

         êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

Øการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา

Øความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

      êแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

Øอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                                                                                                                                                           

Øการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

Øเทคนิคการให้คำปรึกษาและความเข้าใจผู้อื่น

Øการพัฒนาศักยภาพคน

Øระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย                                                                                                      

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554

      êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

Øการควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Øประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ

      êเจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน

      êแนวข้อสอบรวม                                                                                                                                                                    

     

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.