ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพินิจ (ชาย) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8889

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพินิจ (ชาย) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8889

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  ค่านิยม    โครงสร้าง                                                                             

         êเจาะข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

         êเจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

         êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

         êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

Øการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา

Øความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

      êแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

Øอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                                                                                                                                                           

Øการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

Øเทคนิคการให้คำปรึกษาและความเข้าใจผู้อื่น

Øการพัฒนาศักยภาพคน

Øระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย                                                                                                      

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554

      êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

Øการควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Øประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ

      êเจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน

      êแนวข้อสอบรวม                                                                                                                                                                    

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.